Nadawca

Program radiofoniczny pn. "Radio Włocławek" jest rozpowszechniany na podstawie Koncesji nr 817/2021-R z dn. 14.07.2021r. (ważnej do 13.07.2031r.) przez spółkę WPP Media Sp. z o.o., z siedzibą we Włocławku przy ul. Św. Antoniego 6, 87-800 Włocławek. (NIP: 8883154408, KRS: 0000956786, REGON: 521331535).

Wspólnikami spółki WPP Media Sp. z o.o.  są wyłącznie następujące osoby fizyczne: Marcin Dorota, Renata Kończyńska, Joanna Lewandowska.

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, www.krrit.gov.pl, tel. 22 597 30 00).

Nadawca programu radiofonicznego pn. "Radio Włocławek" podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykaz beneficjentów rzeczywistych spółki WPP Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (forma organizacyjna: 117 - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) w zakresie beneficjentów rzeczywistych podmiotu będącego nadawcą podmiotu radiofonicznego pn.: "Radio Włocławek" ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835):

a) Marcin Piotr Dorota
PESEL: RODO
kraj zamieszkania: Polska
obywatelstwo: polskie
bezpośrednie uprawnienia: wspólnik spółki z o.o.
wielkość udziału: 1000 PLN
rodzaj uprzywilejowania: brak
opis uprzywilejowania: nie dotyczy
b) Renata Dorota Kończyńska
PESEL: RODO
kraj zamieszkania: Polska
obywatelstwo: polskie
bezpośrednie uprawnienia: wspólnik spółki z o.o.
wielkość udziału: 4000 PLN 
rodzaj uprzywilejowania: brak
opis uprzywilejowania: nie dotyczy
c) Joanna Maria Lewandowska
PESEL: RODO
kraj zamieszkania: Polska
obywatelstwo: polskie
bezpośrednie uprawnienia: wspólnik spółki z o.o.
wielkość udziału: 5000 PLN
rodzaj uprzywilejowania: brak
opis uprzywilejowania: nie dotyczy